Friday, April 20, 2012

MAKMAL REKA BENTUK PRODUK BARU SERAMIK 2012

PULAU PANGKOR, 14 April 2012 - Unit Seramik, Bahagian Rekaan Kraftangan Malaysia telah menganjurkan Makmal Rekaan Produk Baru Seramik 2012. Makmal yang telah berlangsung selama 04 hari bermula pada 14 - 17 April 2012 di Pangkor Island Beach Resort, Pulau Pangkor, Perak itu telah mengumpulkan seramai 28 peserta yang terdiri daripada pereka-pereka (Ibu Pejabat, Caw. Perak, Sarawak) dan usahawan (Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur, Johor Sarawak dan Pahang) dalam bidang Kraf Seramik.

    Penyelaras makmal memaklumkan, salah satu objektif utama makmal ini,  iaitu meningkatkan kreativiti dan inovasi dalam kepelbagaian pembangunan rekaan, penggunaan bahan serta teknik pengeluaran baru dalam memenuhi pasaran semasaMenurut tinjauan, makmal ini telah berjaya menghasilkan sebanyak  412 rekaan dari peserta dan rata-rata peserta berpuashati dengan makmal ini, katanya.  Untuk maklum, rekaan yang telah pun terpilih untuk penghasilan produk adalah sebanyak 159 rekaan dan diharap rekaan tersebut dapat dikeluarkan pada promosi yang akan datang. - URUSETIA.


No comments: