Tuesday, April 17, 2012

Makmal Rekabentuk Produk Baru Kraf Seramik


KUALA LUMPUR - Pada 14- -17 April 2012 Unit Seramik, Bahagian Rekaan Ibu Pejabat mengadakan Makmal Reka Bentuk Produk Baru Kraf Seramik di Pangkor Island Beach Resort, Pulau Pangkor, Perak.  Makmal Rekaan ini dianjurkan bertujuan untuk memperkenalkan rekaan baru yang dapat memperlihatkan kreativiti serta meningkatkan ekonomi pengusaha seramik. Makmal ini juga bertujuan memberi pendedahan kepada pengusaha tentang idea yang kreatif dalam menghasilkan rekaan melalui penggunaan bahan dan teknik pengeluaran pasaran semasa.
Seramai 11 orang pereka kraf dan 13 usahawan dari Negeri Perak, Negeri Sembilan, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur dan Johor  terlibat di dalam makmal yang dianjurkan selama 4 hari. 
No comments: