Thursday, May 17, 2012

Makluman-Makmal Rekabentuk Kedua Anyaman Pandan, Mengkuang dan Bemban


Tarikh   : 20 - 24 Mei 2012
Tempat : Suria Beach Resort, Merang, Terengganu
Objektif
  1. Menghasilkan rekaan dan produk yang pelbagai serta memenuhi pilihan pengguna mengikut gaya (trend) masa kini. 
  2. Memberi pendedahan dan maklumat terkini tentang rekaan diantara pereka dan usahawan selain pendedahan kaedah dan proses rekabentuk produk kraf yang bersesuaian. Dengan ini industri dan budaya kraf akan dapat dipulihara melalui penggunaan motif, kemahiran dan bahan selain pendedahan-pendedahan baru seperti warna, bentuk dan kaedah penggunaan oleh pengusaha kraf tempatan dengan kerjasama pereka Kraftangan Malaysia.

No comments: